Söka jobb

Denna drupal modul ligger som ett sandbox projekt på drupal.org, du hittar den här

Avsikten är att visa hur lätt man kan integrera emot arbetsförmedlingens platsbanksystem.

This is for demo purpose only
Using site email as user
100

Cabonline Technologies AB

7459089
Lead front-end developer
Läs mer
Cabonline is the innovative enabler and provider within flexible mobility services. With leading-edge technology we simplify for management as well as drivers and riders to find the perfect match when and where it’s needed. We focus on quality for public sector, business companies, carriers, drivers and end users: Educated and service minded drivers, administrative support, seamless technology and effective management. Our forefront booking system service are used by hundreds of thousands customers throughout the Nordic region, giving a user experience beyond the ordinary.
Taxi ordering made easy
Our apps and web solutions are setting a new standard for taxi booking and payment. We have the best B2B platform on the market for both large and small companies.
Traffic management
Taxi systems made ready to use. By offering effective traffic management systems we ensure a higher utilization rate and quick delivery. Our service centers are staffed 24/7.
Systems for drivers & cabs
The most complete services for cab drivers on the market. Taximeters, payment terminals, navigation and support systems that put the driver back into the driver's seat.
Our brands
We are behind some of the most trusted taxi brands in the Nordic region. Our companies have over 7 000 cars in Sweden, and in Norway alone we transport over 60 000 people every day. Our presence in 220 locations across Scandinavia means that we have unprecedented coverage and capacity.
Open positions
http://career.cabonline.com/

We are looking for an exceptional Lead Front-End Developer to join our young and dynamic development team. You will be a key member of a team that constantly seeks new ways to improve their web applications, in an environment where creativity and innovation are highly encouraged.
Mentoring and knowledge sharing will be a regular part of your job, as well as working with multiple ReactJS web applications and implementing features together with your teammates. You will also develop your own tools and choose the appropriate technologies for the company’s needs.
We are starting the next phase of our international expansion, building a new highly scalable technical platform that will allow us to become a global market leader, having at the moment customers in the Nordic region, the UK and the Netherlands.
While we have the security of a large and stable group, we are at the same time a small entrepreneurial company where you get to influence the product development.
Required Qualifications

Strong experience with JavaScript (ES6), ReactJS and NodeJS
Solid experience with CSS3 (including preprocessors SASS or LESS)
Experience with Gulp or Webpack
Good knowledge of OOP and REST APIs
Experience with Test Automation
Experience with Continuous Integration tools (Jenkins, Heroku or similar)
Experience with MobX or Redux
Structural and organisational skills
Good knowledge in spoken and written English

Desired Qualifications

Experience with other JavaScript frameworks (Vue, Angular4)
Experience with designing REST APIs
Experience with TypeScript or Flow
Knowledge of BEM methodology

In addition to the skills above, you should also have a proactive attitude and the diligence to get things done. If you have a strong drive and a genuine interest to keep up to date with the latest technologies, this might be your opportunity!
Sounds like a good fit for you? Apply in 1 minute with your CV or LinkedIn profile.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Heltid 100% Tillsvidare
Månadslön
2017-12-23T00:00:00+01:00
100

Cybercom Group

7459088
HR-Partner
Läs mer
Innovativ och driven HR-Partnertill vårt vassa HR-team!
På Cybercom skapar vi morgondagen och gör företag och organisationer framgångsrika i den uppkopplade världen. Med teknisk expertis och djup affärsförståelse bygger vi hållbara och innovativa lösningar. Just nu söker vi en ny kollega till vårt nationella HR-team med placering i Stockholm. HR-teamet ska vara koncernens ambassadörer för vår kultur och våra värderingar. På Cybercom ska medarbetarna få intressanta uppdrag, vara stolta över sitt arbete, ha förtroende för sin chef och tycka att det är kul att gå till jobbet!

Rollen

Som HR Partner hos oss är du en del av ett starkt, affärsnära HR-team. Vår viktigaste uppgift är att se till att Cybercom attraherar, utvecklar och behåller IT-branschens bästa stjärnor. I rollen arbetar du både operativt och strategiskt med HR-frågor i nära samarbete med ledarna i vår organisation. Det innebär att du kommer att röra dig brett mellan arbetsuppgifter inom bland annat chefsstöd, ledarskaps- och medarbetarutveckling, workforce planning, rekrytering, arbetsrätt och employer branding. Du ansvarar även för att initiera, utforma, driva och följa upp olika people-relaterade program, processer och verktyg. I ditt uppdrag ingår också att utforma och genomföra interna ledarutbildningar. Det är en stimulerande HR-roll, där du både ges möjlighet att själv utvecklas och samtidigt förväntas kunna bidra på bolagets fortsatta utvecklingsresa. Du är en viktig representant för HR i regionens ledningsgrupp.

Vem är du?

Vi tror att du är innovativ, trygg i din kompetens och har en härlig attityd. Du är resultatorienterad, har en stor passion för att utveckla människor och affärer och du går gärna i täten och utmanar status quo. Din akademiska utbildning och dina år i yrkeslivet har gett dig en trygg och stabil grund och värdefulla erfarenheter. Du är en skicklig kommunikatör och du är inte den som backar för en diskussion, ett utmanande samtal eller en förhandling. Men, du gör det alltid med respekt och hjärtat på rätt ställe. Samtidigt förstår du vikten av att lyssna, väga in olika perspektiv och agera moderator. Genom åren har HR-frågor funnits i ditt ansvarsområde och du har drivit projekt som gett dig extra erfarenhet inom arbetsrätt samt något av följande områden:talent acquisition, comp & ben, employer branding eller kompetensutveckling.

Som person har du naturliga ledaregenskaper och har lätt för att bygga relationer. Att skapa förtroende, vara uthållig och ha en positiv grundsyn även mitt i förändringsarbete är något som är tydligt för dig som person. Om du dessutom har erfarenhet från IT och ett teknikintresse blir vi extra glada!

Vad kan vi erbjuda?

Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett framåtlutat och nytänkande HR-team där energi och driv blandas med mycket glädje. Genom agila metoder, självledarskap och digitalisering utmanar vi traditionella arbetssätt. På denna resa får du stor möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen. Även om vi inte är placerade på en och samma ort använder vi ändå varandra frekvent som bollplank och arbetar tillsammans i Sverigeövergripande projekt.

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag med 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik. Vi hjälper företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Vi drivs av att skapa fantastiska, hållbara tjänster och produkter som både är bra för människan och miljön och som folk älskar att använda. Tjänster som gör skillnad, som förbättrar och förenklar.Koncernen har cirka 1 200 anställda i fem länder.

Besök (http://www.cybercom.com/) www.cybercom.com (http://www.cybercom.com/)och läs mer om hur det är att jobba hos oss!

Ytterligare information

Låter detta som du? Skicka då din ansökanså snart som möjligt, dock senast 10 december 2017. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Heltid Anställningstid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
2018-05-12T00:00:00+02:00
100

Regeringskansliet

7457709
Regeringen söker generaldirektör och chef till Vinnova
Läs mer
Verket för innovationssystem (Vinnova) har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Myndigheten ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Myndigheten ska stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation samt bidrar till nytta för Sverige samt beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom sitt verksamhetsområde och främja forskning om jämställdhet med fokus på vad som hindrar eller möjliggör innovation. Vinnova ska också främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, utvärdera deltagandet, samt samordna informations- och rådgivningsarbetet om dessa.

Vinnova har sitt kontor i Stockholm och cirka 180 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenheter från näringslivet samt från innovation och forskning och utveckling, gärna från både multinationella och mindre bolag,
• erfarenhet av att utveckla samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi,
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete samt av att driva komplexa processer,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• vana att leda och delta i internationell verksamhet och internationella förhandlingar,
• akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska ha förmåga att 
• engagera och motivera personalen,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, även internationellt,
• utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer i omvärlden,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• styra och leda myndighetens verksamhet på ett kvalitetsmedvetet sätt,
• tänka visionärt och kreativt,
• kommunicera väl med olika intressenter,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• kunskaper om och erfarenheter från svensk statsförvaltning, liksom om EU:s institutioner,
• kunskaper om digital utveckling.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Niklas Johansson. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 15 december 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2017/07093/KLS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.


Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Heltid/ Ej specificerat
Individuell lönesättning
2017-12-15T00:00:00+01:00
100

Attendo

7457734
Lokalvårdare Kundval Norrtälje
Läs mer
I Attendo Äldreomsorg är vi över 9 000 medarbetare som arbetar inom hemtjänst och äldreboende i Skandinavien. Vi är en del av Attendo, Nordens ledande privata vård- och omsorgsföretag som även har verksamhet inom individ- och familjeomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt sjukvård. Hos oss kommer du arbeta med vår vision Att stärka individen och alltid utgå från den enskildes behov och förutsättningar.


Socialt kompetent lokalvårdare för uppdrag på kontor och i privata hem.

Attendo Kundval Norrtälje arbetar med hemtjänst, hemsjukvård och hushållsnära tjänster. Vi söker nu dig som vill arbeta i en socialt stimulerande miljö där du möter äldre personer i deras hem. Vi har ett utarbetat koncept för hushållsnära tjänster (RUT) och du blir ansiktet utåt för våra kunder i deras första kontakter med företaget. Det ställer krav på att du förutom att vara skicklig i yrkesutövningen har en förmåga att få kunderna att känna sig sedda och viktiga.

Krav för tjänsten är tidigare erfarenheter av lokalvård- gärna i hemmiljö, körkort, cykelvana. Meriterande är utbildning inom lokalvård.


För att bli aktuell för anställning hos oss krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret.

Skicka din ansökan via mejl till Zlatan.Hadziavdak@attendo.se
Läs annons
Tillsvidare
Deltid
75 - 100% Tillsvidare
Individuell lönesättning med kollektivavtalsreglerade försäkringar och pensionsvillkor.
20791
2017-12-31T00:00:00+01:00
Mer information om tjänsten finns under länken "Ansök via extern webbplats".
100

Kriminalvården, Kronoberg

7458227
Kriminalvårdare funktionsuppdrag isoleringsbrytande åtgärder
Läs mer
Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.se

Häktet Kronoberg är ett säkerhetshäkte beläget på Kungsholmen i centrala Stockholm. Häktet genomgår just nu en stor renovering och kommer att ha plats för 280 intagna from 2018.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ha ett särskilt uppdrag att arbeta med att minska de intagnas isolering och verka för ökad gemensamhet i de fall det är möjligt. Du kommer att arbeta direkt underställd en kriminalvårdsinspektör men ditt uppdrag kommer att vara att arbeta gentemot samtliga avdelningar på häktet.

Aktuell tjänst ska arbeta med intagna direkt genom olika former av handledda aktiviteter samt vara med och utveckla innehållet i annan strukturerad verksamhet (ASV) och isoleringsbrytande åtgärder vid häktet. Det kan exempelvis handla om att anordna och hålla i olika friskvårdsaktiviteter för intagna så som krimyoga och cirkelträning. Du kommer även vara med och utveckla verksamheten med besöksgrupper och ideella organisationer samt att vara den dagliga kontaktpersonen gentemot dessa. Du kommer därmed att planera, genomföra och följa upp gemensamhetsskapande och isoleringsbrytande åtgärder för hela häktet för ett effektivt nyttjande av isoleringsbrytande resurser. Därtill kommer du även att arbeta suicidförebyggande. Du kommer också att ansvara för ungdomsuppdraget där du ska genomföra och samordna särskild riktade insatser mot ungdomar. Dokumentation av dessa gemensamhetsskapande och isoleringsbrytande verksamheter ingår även i tjänsten.

ASV-tjänsten ansvarar för utrustning som behövs för annan strukturerad verksamhet samt isoleringsbrytande åtgärder för hela häktet.


KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.

Det ses som meriterande att ha vana av att leda gruppverksamhet i olika former såsom fysisk träning eller annan pedagogisk verksamhet. Erfarenhet som fritidsledare eller studier inom pedagogik, fritid, hälsa och idrott alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kan också vara meriterande.

Goda pedagogiska egenskaper, god ledarförmåga med tonvikt på engagemang och kreativitet i arbetet krävs för tjänsten. Du måste vidare ha förmåga att självständigt kunna planera och utföra arbetsuppgifter samt inneha en vilja att utveckla verksamheten. Detsamma gäller förmåga att hantera stress och konfliktsituationer. Som sökande måste du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha god IT-vana. Stor vikt kommer läggas vid den personliga lämpligheten.

Du ska dela Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.


ÖVRIGT
Intervjuer kommer att hållas löpande, även under ansökningstiden.

Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.
Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansökan lämnas endast via länk i denna annons eller www.offentligajobb.se. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Supporttelefon för sökande: 0771-101029

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Heltid. Schema. Arbete enligt fast schema med tjänstgöring var tredje helg. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Månadslön Individuell månadslön
A733322
2017-12-08T00:00:00+01:00
100

Kammarkollegiet

7458601
Chefsjurist till Kammarkollegiet
Läs mer
Chefsjuristen vid Kammarkollegiet är chef för Juristfunktionen. Juristfunktionen är en intern stödfunktion och består av en verksjurist, två inköpare, fem registratorer och en arkivarie. Juristfunktionen bistår i bl.a. förvaltningsrättsliga frågor som kan kräva ett rättsligt ställningstagande och som inte är delegerade till annan avdelning eller funktion. Juristfunktionen har vidare ansvar för kollegiets instruktion och arbetsordning, kollegiets informationshantering och interna processer för inköp av varor och tjänster, liksom för samordning av kollegiets remissarbete. Funktionen arbetar även med att ta fram styrdokument samt bevakar att pågående förändringsarbeten vid kollegiet görs på ett rättssäkert sätt.

Arbetsbeskrivning

Som chef arbetar du med planering, styrning och uppföljning av verksamheten som har nio medarbetare. Du utgör ett stöd till exempel inom förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, upphandlingsfrågor avseende kollegiets egna inköp samt övrig myndighetsjuridik. Funktionen leder arbetet med att anpassa kollegiet till de nya reglerna i dataskyddsförordningen. I arbetet ingår även att ansvara för och medverka i att ta fram styr- och stöddokument, att hålla i utbildningar och att i stor utsträckning delta som juridisk expert i olika projekt och arbetsgrupper. Arbetet med att utveckla och digitalisera myndighetens registratur och arkiv kommer att vara central i din roll.

Arbetet har som framgår ovan en mycket bred juridisk inriktning. Den organisatoriska placeringen kommer att vara direkt under generaldirektören och du ingår i ledningsgruppen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• svensk jur.kand./juristexamen (180/270 hp)
• goda juridiska kunskaper främst inom förvaltningsrätt
• flerårig ledarerfarenhet med personal- och ekonomiansvar samt intresse och fallenhet för ledarskap och intresse för lagarbete och att utveckla team och medarbetarskap 
• goda kunskaper om personalfrågor, verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning
• erfarenhet från arbete på annan myndighet och kunskaper om statsförvaltningens särdrag

Meriterande är:


• erfarenhet från arbete med styrande dokument
• erfarenhet från arbete med registratur och arkivfrågor
• processerfarenhet
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete

Som person är du noggrann och har ett systematiskt arbetssätt, kan förstå och analysera komplexa frågor samt skriver och kommunicerar klart, tydligt och strukturerat. Du är självständig och ansvarstagande och är van vid att ge stöd och råd. Du har en mycket god samarbetsförmåga.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Mer information

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 11 december 2017. Ansök via Ansök-knappen.

Kontaktpersoner

Gunnar Larsson, GD, 08-700 08 00

Helén Björkman, HR-chef, 08-700 08 81

Karin Edstrand, Saco-S, telefon 08-700 08 48

Hanne Konradsen, ST, telefon 08-700 07 88

 


Kammarkollegiet förvaltar drygt 175 miljarder kronor åt mer än 400
kunder. Vi representerar Allmänna arvsfonden, auktoriserar tolkar och
för allmänhetens talan i miljöprocesser.
Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att
ingå ramavtal avseende bland annat IT och kontorsinredning. Vi godkänner
också ändringar i stiftelseförordnanden. Kammarkollegiet fastställer
resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten. Även
studenter är försäkrade via oss. Detta för att nämna några av våra drygt
30 olika uppdrag vi har från regeringen.
Kammarkollegiet har cirka 270 anställda framför allt jurister, ekonomer
och kvalificerade handläggare varav merparten arbetar centralt i
Stockholm. Försäkringsverksamheten med cirka 40 medarbetare är belägen i
Karlstad.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Heltid/ Ej specificerat
Månadslön.
2017-12-11T00:00:00+01:00
100

Utbildningsförvaltningen, Förskola, Förskoleområde Brandbergen, Tamburinen

7458667
Barnskötare
Läs mer
Haninge är inte bara skärgård. Här – 20 minuter från huvudstaden – växer Haninge med bostäder i centrum, ny stadsdel, handel och ny företagspark med dynamiskt företagande. Vi arbetar inte i eget intresse eller för att gå med vinst - vi arbetar för människan. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden.Beskrivning av verksamheten

Förskolan i Haningen kommun startade 2015 övergripande projektet "Bygga drömvär(l)den" i samarbete med Regio Emilia Institutet.

Ett projekt där värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet, fantasi och att våga drömma, att bli en del av det nya Haninge som växer fram är områden som ligger i fokus.Ditt uppdrag

Vill du vara med och bygga vår drömvärld?

Alla Haninges kommunala förskolor arbetar med ett gemensamt projekt, där vi på olika sätt bygger "drömvärlden" med värden som demokrati, hållbarhet och kreativitet och inflytande.

Nu söker vi dig som är en skicklig pedagog och duktig på att organisera och strukturera den dagliga pedagogiska verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bla att ringa in vikarier och göra scheman . Du är van att arbeta med pedagogisk dokumentation, digitala hjälpmedel och ett utforskande projektinriktat arbetssätt. Samt värdesätter möten mellan olika språk, kulturer och människor samt ser familjerna som en viktig resurs i det dagliga arbetet.

Dina kvalifikationer

- Du är utbildad barnskötare och har erfarenhet av arbete på förskola .
- Du har god kännedom om läroplanen
- Du har goda kunskaper inom IT
- Du har ett tydligt fokus på det pedagogsiska uppdraget, är bra på att se till helheten och att finna lösningar.

Din kompetens

Du har en viktig roll i ditt arbetslag och för förskolan. Tillsammans skapar du och dina kollegor förutsättningar för att nå målen i förskolan. I vårt projekterande arbetsätt ingår ett utforskande förhållningssätt. där hundraspråklighet och reflektion är en förutsättning för det pedagogiska uppdraget på våra förskolor

Vi erbjuder dig

Goda möjligheter till pedagogisk utveckling och intern fortbildning

Tillgång till kommunens återbrukscenter (Kremima)

Tillgång och möjlighet att bolla med områdets pedagogista

Friskvårdsbidrag

Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
100%. Tillträde: Januari tillsvidareanställning
Individuell lön
2017/723
2018-01-12T00:00:00+01:00
100

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

7459084
Filmpedagog / mediepedagog till Medioteket
Läs mer
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Medioteket ingår utbildningsförvaltningens avdelning för stöd kring lärande och elevhälsa på Trekantsvägen 3 i Liljeholmen.

Verksamheten vänder sig till Stockholms kommunala förskolor och skolor. Fokus för insatserna är elevernas lärande och måluppfyllelse. Medioteket erbjuder resurser för lärande inom film & ljud, naturvetenskap och teknik för grundskolan (NTA), cirkulationsbibliotek, stöd i skolbiblioteksutveckling inklusive medie- och informationskunnighet (MIK), ämnesutveckling och digitalisering i lärandet. Medioteket samarbetar med andra förvaltningar, myndigheter och olika aktörer.

 
Arbetsbeskrivning
På grund av föräldraledighet söker Medioteket en film-/mediepedagog på 85 % fram till och med 2019-03-31.

Som film-/mediepedagog ingår du i Mediotekets filmpedagogiska team, som verkar för att erbjuda pedagoger och elever möjlighet att arbeta med film och ljud i undervisningen.

I uppdraget ingår att du:

•Bidrar till utveckling av Mediotekets filmpedagogiska upplägg utifrån skolornas behov och med koppling till läroplanen.

•Håller i utbildning och erbjuder stöd inom filmskapande och medie- och informationskunnighet för lärare och annan pedagogisk personal på skolor.

•Undervisar och driver projekt där elever och pedagoger får möjlighet att uppleva och skapa film som en del i lärandet och den personliga utvecklingen.

•Deltar i arbetet med att välja ut vilka filmer som ska ingå i utbudet i Skolbio och vår medieplattform www.sli.se/medioteket.

•Tar fram filmhandledningar och lektionsupplägg till de filmer som ingår i vårt skolbioprogram.

•Deltar i arbetet med att uppdatera innehållet i medieplattformen.

•Uppmärksammar filmens betydelse i undervisningen och informerar om Mediotekets filmverksamhet via digitala kanaler.

 
Kvalifikationer
Du är utbildad bildlärare och har erfarenhet av att jobba med elever i olika åldrar. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med film i undervisningen i enlighet med Lgr11. Du har goda filmkunskaper som du erhållit genom högskolestudier i filmvetenskap, filmskapande eller motsvarande och som du uppdaterar löpande. Du har dokumenterad erfarenhet av att skapa film med olika uttryckssätt. Du har stort kunnande inom olika aspekter av medie- och informationskunnighet och erfarenhet av att undervisa inom området.

Du har erfarenhet av vara drivande i projekt, du är strukturerad och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har goda IT-kunskaper och en vana att använda sociala medier yrkesmässigt. Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du arbetar självständigt och tar egna initiativ. 

 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Läs annons
6 månader eller längre
Deltid
85 %. Tillträde: 2018-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning
Månadslön
2017/7968
2017-12-10T00:00:00+01:00
100

KINDWALLS;MEK/PLÅT/LACKVERKSTAD BARKARBY

21248556
Erfaren Peugeot bilmekaniker sökes i Barkarby
Läs mer
Vi söker en erfaren Peugeot mekaniker till vår verkstad i Barkarby.

Kindwalls verkstäder satsar på tillväxt och behöver fler engagerade medarbetare. Vi erbjuder dig:
- Märkesverkstad med duktiga kollegor och god stämning.
- Utbildning och utveckling.
- En lite mer personlig fullserviceverkstad med varierande arbetsuppgifter, och bra arbetstider.
- Goda förtjänstmöjligheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som bilmekaniker utför du alla typer av service-och reparationsarbeten samt felsökning. Du arbetar med de senaste datoriserade programmen för Peugeot, Ford och Mazda. I arbetet samverkar du med verkstadschef och bildelsavdelningen för att skapa goda resultat och uppfylla fastställda mål.

Kompetenskrav
För att arbeta som bilmekaniker på Kindwalls verkstäder vill vi att du har fordonsteknisk utbildning motsvarande lägst gymnasienivå. Vi ser att du har några års erfarenhet av att arbeta både med Peugeot personbilar samt även Peugeot transportbilar. Du bör ha goda kunskaper inom yrket för att kunna erbjuda våra kunder den bästa reparationslösningen. Erfarenhet av att arbeta med även Ford, Mazda eller Saab är meriterande.

Personliga egenskaper
Som person är du positiv och trivs med att ha kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du har känsla för service och kvalitet och siktet inställt på långsiktiga och goda relationer till både interna och externa kunder. Vi tror att du är energisk och gillar ett högt tempo samtidigt som du är noggrann och vill uppnå ett gott resultat åt din kund. Du arbetar gärna självständigt med dina reparationsarbeten men trivs med att vara del i en grupp där alla arbetar mot samma mål.

Välkommen med din ansökan till magdalena.ohrstedt@kindwalls.se Har du frågor om tjänsten kan du ringa Magdalena 076-7987910


Personliga egenskaper
Som person är du positiv och trivs med att ha kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du har känsla för service och kvalitet och siktet inställt på långsiktiga och goda relationer till både interna och externa kunder. Vi tror att du är energisk och gillar ett högt tempo samtidigt som du är noggrann och vill uppnå ett gott resultat åt din kund. Du arbetar gärna självständigt med dina reparationsarbeten men trivs med att vara del i en grupp där alla arbetar mot samma mål.

För att arbeta som bilmekaniker på Kindwalls verkstäder vill vi att du har fordonsteknisk utbildning motsvarande lägst gymnasienivå. Vi ser att du har några års erfarenhet av att arbeta både med Peugeot personbilar samt även Peugeot transportbilar. Du bör ha goda kunskaper inom yrket för att kunna erbjuda våra kunder den bästa reparationslösningen. Erfarenhet av att arbeta med även Ford, Mazda eller Saab är meriterande.B-körkort är ett krav.Varumärket Kindwalls etablerades redan 1932. Sedan augusti 2012 äger Daniel Öhrstedt tillsammans Magdalena Öhrstedt företaget.
I dagsläget finns två fullserviceverkstäder både norr och söder om Stockholm City.
Vi utför alla typer av service, glas, plåt och lackeringsarbeten på våra båda verkstäder och vi är auktoriserade för Peugeot, Mazda, Ford och Saab.

Kindwalls omsätter ca 40 miljoner kronor och 34 st skickliga medarbetare möter omkring 5.500 st kunder varje år.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Provanställning tillämpas
2017-12-30T23:59:59+01:00
vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att ringa Magdalena 076-7987910
100

Montessoriskolan i Norrtälje

21889297
Montessori i Norrtälje söker förskolechef med tillträde inför läsåret 18-19
Läs mer

Uppdraget som förskolechef omfattar en resultatenhet bestående av tre förskolor, Montessoriförskolorna Amorinen ,Grind och Grossgärdet, med 6 förskolegrupper och ca. 30 pedagoger.
Du kommer även att ha uppdrag i den övergripande ledningsfunktionen, tillsammans med rektor och styrelse för Montessori i Norrtälje AB.
i uppdraget ingår:
-att ha det övergripande verksamhet- och resultatansvar för enheten
- att kombinera det pedagogiska utvecklings och kvalitetsarbetet med vårt Montessoripedagogiska uppdrag.
- att leda förskolans ledningsgrupp i det pedagogiska uppdraget
-att ta tillvara medarbetarnas kompetens och göra de medansvariga i förskolans utveckling
- att verka för barns och vårdnadshavares delaktighet och inflytande
-att samverka med andra enheter inom vår egen organisation och Norrtälje kommunKvalifikationer
-ha erfarenhet som ledare för förskolenheter
-är väl förankrad i de styrdokument som gäller i förskolan
-har erfarenhet av att leda förändring-och utvecklingsarbete
-kan entusiasmera och samla medarbetare mot gemensamma mål
-har förmåga att följa upp, utvärdera och analysera verksamheten så att god kvalitet och måluppfyllelse uppnås

Dina formella meriter är viktiga, men stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Det är en samlad bild av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som är avgörande.Montessori i Norrtälje är en fristående verksamhet som driver tre förskolor och två grundskolor, alla belägna i Norrtälje tätort.
Montessori i Norrtälje har sedan 1980 varit verksamma i Norrtälje kommun och har idag ansvar för utveckling och lärande till ca 400 barn och elever från 1 - 16 år.
Läs annons
Tillsvidare
Heltid
Montessori i Norrtälje AB har kollektivavtal i arbetsorganisationen KFO
Förskolechef
2017-12-22T23:59:59+01:00
www.montessoriförskolangrind.se www.montessoriförskolangrossgärdet.se www.amorinen.nu